Menighedsråd

Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9008@SOGN.DK
CVR: 97508968

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Lindevej 13
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Næstformand
Sandmarken 1
Nybøl
6400 Sønderborg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Højlund 62
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højlund 120
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Kontaktperson
Vester Snogbæk 6
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Galgebakken 2
Nybøl
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Sandmarken 16
Nybøl
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Nydamvej 6
Øster Sottrup
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Osmark 5
6400 Sønderborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 16
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf: 74467470
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.