Menighedsråd

Nustrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nustrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8954@SOGN.DK
CVR-nummer: 35761519

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kolsnapskovvej 3
Kolsnap
6500 Vojens
Tlf: 29479670
Næstformand
Barsbøl Søndermark 17A
Jels
6630 Rødding
Kasserer
Bæk Nørremark 6
Bæk
6500 Vojens
Kirkeværge, Sekretær
Overgade 6
Nustrup
6500 Vojens
Tlf: 60464098
Medlem af valgbestyrelsen
Skibelundvej 14
Skibelund
6500 Vojens
Menigt medlem
Liljevej 5
Nustrup
6500 Vojens
Sognepræst (kirkebogsfører), Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Skolevej 1
Nustrup
6500 Vojens
Tlf: 74871226

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.