1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Norup Sogns Menighedsråd

Formand
Egensevej 29
Egense Mark
5450 Otterup
 

Næstformand, Kasserer
Eranthisvænget 27
Otterup
5450 Otterup
 

Kirkeværge(Hasmark Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Eranthisvænget 27
Otterup
5450 Otterup
 

Kirkeværge(Norup Kirke)
Lærkevænget 3
Hasmark Strand
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Hedemarken 115
Otterup
5450 Otterup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Krogsbølle Bygade 64
Krogsbølle
5450 Otterup
 
 64871101

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Norup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17084216
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk