Menighedsråd

Norup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Norup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7888@SOGN.DK
CVR-nummer: 17084216

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Egensevej 29
Egense Mark
5450 Otterup
Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Egense Bygade 12
Egense
5450 Otterup
Kirkeværge
Møllestranden 7
Hasmark
5450 Otterup
Menigt medlem
Norup Høje 44
Norup
5450 Otterup
Kirkeværge
Norupvej 119
Norup
5450 Otterup
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Krogsbølle Bygade 64
Krogsbølle
5450 Otterup
Tlf: 64871101

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.