Menighedsråd

Nors-Øster Vandet Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nors-Øster Vandet Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8734@SOGN.DK
CVR-nummer: 40916512

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nors Mølle Vej 6
Nors
7700 Thisted
Næstformand
Norsvej 6
Nors
7700 Thisted
Kasserer
Vorringvej 20
Tved
7700 Thisted
Kirkeværge
Klitmøllervej 66
Øster Vandet
7700 Thisted
Kirkeværge
Søgård Mark 5
Nors
7700 Thisted
Kontaktperson
Søgård Mark 4
Nors
7700 Thisted
Medlem af valgbestyrelsen
Klitmøllervej 66
Øster Vandet
7700 Thisted
Menigt medlem
Klitmøllervej 23
Øster Vandet
7700 Thisted
Medlem af valgbestyrelsen
Hindingvej 40
Nors
7700 Thisted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hindingvej 1
Nors
7700 Thisted
Tlf: 97981030 eller 30611008

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.