1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Eg Mosevej 2
Eg
7200 Grindsted

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Grindsted Landevej 73
Eg
7200 Grindsted
Bodil Agersnap Hirt

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Birkeholtvej 24
Nollund
7200 Grindsted
 
 22879350
Erik Gejsing Bundgaard

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Loftvej 35
Nollund
7200 Grindsted
Verny Arendt Nielsen

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nollundvej 139
Nollund
7200 Grindsted
Marie Sognstrup

Provst
Kirkegade 5
7200 Grindsted
 
 51547488
Træffes ikke fredag.
Anna Marie Erbs

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østerbrogade 18
7200 Grindsted
 
 20 33 64 18
Træffes ikke fredag.
Egil Hvid-Olsen

Sognepræst
Åhavevej 2
7200 Grindsted
 
 51909343
Træffes ikke mandag.
Steen Frøjk Søvndal

Overenskomstansat sognepræst
Kirkegade 22
7200 Grindsted
 
 40288643
Mobil: 40288643. Træffes ikke mandag.
Bodil Raakjær Jensen

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nollund-Urup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14973311
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk