Menighedsråd

Nollund Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nollund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9266@SOGN.DK
CVR-nummer: 14973311

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Birkeholtvej 24
Nollund
7200 Grindsted
Tlf: 22879350
Kontaktperson
Loftvej 31
Nollund
7200 Grindsted
Kasserer
Loftvej 35
Nollund
7200 Grindsted
Tlf: 21465778
Sekretær
Klostervej 27
Nollund
7200 Grindsted
Kirkeværge
Engmosevej 16
Nollund
7200 Grindsted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 5
7200 Grindsted
Tlf: 75320181
Sognepræst
Østerbrogade 18
7200 Grindsted
Sognepræst
Åhavevej 2
7200 Grindsted
Tlf: 51909343
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.