Menighedsråd

Nøvling Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nøvling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8795@SOGN.DK
CVR: 37692816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nyborg Huse 4
7480 Vildbjerg
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Gefionsvej 33
Skibbild
7480 Vildbjerg
Kirkeværge
Jættevej 18
Skibbild
7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorsvej 8
Skibbild
7480 Vildbjerg
Kasserer
Gefionsvej 35
Skibbild
7480 Vildbjerg
Sognepræst
Præstegårdsvej 2
Timring
7480 Vildbjerg
Tlf: 97131765
Tlf. 4283 5752
Provst
Lysgårdvej 7
7480 Vildbjerg
Tlf: 40364236
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstebakken 16
7480 Vildbjerg
Tlf: 42415245

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.