1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd

Formand
Lindelyvej 29
Nørre Søby
5792 Årslev
 

Næstformand
Skolegyden 19
Nørre Søby
5792 Årslev
 

Kasserer
Hedebovej 33
Heden
5750 Ringe
 

Kirkeværge
Radbyvej 19
Nr Søby
5792 Årslev
 

Menigt medlem
Søvænget 2
Nr Søby
5792 Årslev
 
 65901477/26257491

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lindelyvej 29
Nr Søby
5792 Årslev
 

Menigt medlem
Gammelgårdsvej 84
Nr Søby
5792 Årslev
 

Menigt medlem
Ørbækvej 155
Tved
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Højbolund 21
Svanninge
5600 Faaborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16453013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk