Menighedsråd

Nørre Sandager Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Sandager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7860@SOGN.DK
CVR-nummer: 39846152

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sivager 27
N Esterbølle
5400 Bogense
Tlf: 20317620
Næstformand
Tyentved 8
Tyentved
5400 Bogense
Kirkeværge, Sekretær
Tyentved 23
N Esterbølle
5400 Bogense
Tlf: 30649923
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Agerglimt 112
7100 Vejle
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Møllerled 28
Møllerled
5400 Bogense
Sognepræst (kirkebogsfører)
Teglgårdsvej 3
5400 Bogense
Tlf: 64811021
Sognepræst
Bladstrupvej 49
Grindløse
5400 Bogense
Tlf: 40896806

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.