1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Sandager Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sivager 27
N Esterbølle
5400 Bogense

Næstformand
Tyentved 8
Tyentved
5400 Bogense
 

Kirkeværge, Sekretær
Tyentved 23
N Esterbølle
5400 Bogense

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Møllerled 28
Møllerled
5400 Bogense
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Agerglimt 112
7100 Vejle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Teglgårdsvej 3
5400 Bogense
 
 64811021

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Sandager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39846152
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk