Menighedsråd

Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8204@SOGN.DK
CVR: 38855913

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Rævebakken 9
Nr Onsild
9500 Hobro
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søagervej 8
Sdr Onsild
9500 Hobro
Kirkeværge
Søkærvej 8
S Onsild Kb
9500 Hobro
Kasserer
Rolighedsvej 5
Sønder Onsild Stationsby
9500 Hobro
Formand for valgbestyrelsen
Vestermarken 5
Nr Onsild
9500 Hobro
Menigt medlem
Rævebakken 8
Nr Onsild
9500 Hobro
Sekretær
Sønder Ulstrupvej 24
Sdr Onsild
9500 Hobro
Menigt medlem
Kærhave 3
Sønder Onsild Stationsby
9500 Hobro
Menigt medlem
Nr Onsildvej 46
Nr Onsild
9500 Hobro
Kirkeværge
Vestermarken 1
Nr Onsild
9500 Hobro
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.