1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

Formand
Gantriisvej 2
Nørre Nissum
7620 Lemvig
 

Næstformand, Sekretær
Østerled 7
Nørre Nissum
7620 Lemvig

Menigt medlem
Portvænget 10
Nørre Nissum
7620 Lemvig

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Øster Lundgårdvej 12
Nørre Nissum
7620 Lemvig
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Pilgårdvej 32
Nørre Nissum
7620 Lemvig
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Byskovvej 11
Nørre Nissum
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ringvej 79
Nørre Nissum
7620 Lemvig

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Nissum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54733119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk