Menighedsråd

Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Nissum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8842@SOGN.DK
CVR-nummer: 54733119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gantriisvej 2
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Tlf: 004529455261
Næstformand, Sekretær
Østerled 7
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Pilgårdvej 32
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Byskovvej 11
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Øster Lundgårdvej 12
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Syrenvej 101
Tørring
7620 Lemvig
Tlf: 24265646
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.