1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Broby Sogns Menighedsråd

Formand
Kløverbakken 14
Nr Broby
5672 Broby
 
Bo Lessmann Petersen

Næstformand
Syrenvej 6
Nr Broby
5672 Broby
 
Alice Duvander

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vøjstrupvej 59
Nr Broby
5672 Broby
 
Johannes Marius Barslund

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Kohavegyden 21
Nr Broby
5672 Broby
 
Jette Dam

Kirkeværge
Krogsgårdsvej 96
Nr Broby
5672 Broby
 
Ingrid Thomsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårds Alle 2
Nørre Broby
5672 Broby
 
 62 63 10 27
Sanne Hermannsen Hvorslev

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Broby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61296212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk