Menighedsråd

Nørre Broby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Broby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7754@SOGN.DK
CVR-nummer: 61296212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Krogsgårdsvej 96
Nr Broby
5672 Broby
Næstformand, Kontaktperson
Vøjstrupvej 40
Nr Broby
5672 Broby
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vøjstrupvej 59
Nr Broby
5672 Broby
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Kløverbakken 14
Nr Broby
5672 Broby
Menigt medlem
Vøjstrupvej 25
Vøjstrup
5672 Broby
Medlem af valgbestyrelsen
Kohavegyden 21
Nr Broby
5672 Broby
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstegårds Alle 2
Nørre Broby
5672 Broby
Tlf: 62 63 10 27

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.