Menighedsråd

Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Bjert Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7932@SOGN.DK
CVR-nummer: 21055417

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lavendelvej 88
Nørre Bjert
6000 Kolding
Tlf: 2990 0472
Næstformand
Æblehaven 10
Strandhuse
6000 Kolding
Tlf: 2870 0587
Kirkeværge
Harevænget 128
Strandhuse
6000 Kolding
Tlf: 30139713
Menigt medlem, Orlov
Kildedyb 1
Nr Bjert
6000 Kolding
Medlem af valgbestyrelsen
Egernvej 6
Strandhuse
6000 Kolding
Tlf: 20993872
Menigt medlem
Havremarken 29
Nr Bjert
6000 Kolding
Tlf: 60381350
Sekretær
Sdr. Vilstrupvej 105
Sdr Vilstrup
6000 Kolding
Tlf: 26241333
Menigt medlem
Æblevænget 46
Strandhuse
6000 Kolding
Tlf: 23925750
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr. Vilstrupvej 105
Sdr Vilstrup
6000 Kolding
Tlf: 6028 0040
Menigt medlem
Lavendelvej 22
Nr Bjert
6000 Kolding
Tlf: 21499299
Kontaktperson
Kobbelvænge 4
Strandhuse
6000 Kolding
Tlf: 20305253
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøgeløkke 7
Nr. Bjert
6000 Kolding
Tlf: 61626099
Træffes ikke mandag
Sognepræst
Sletteskovvej 2A
6000 Kolding
Tlf: 23 99 63 99
Træffes ikke mandag og fredag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.