1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kløvermarken 18
5580 Nørre Aaby
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Assensvej 16
Gadstrup
5580 Nørre Aaby
 

Kasserer, Sekretær
Kongeløkken 21
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Gadstrup 3
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Solvænget 66
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Skolevej 8
5580 Nørre Aaby
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kongeløkken 12
5580 Nørre Aaby
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Køsters Alle 9
8900 Randers C
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegaardsvej 11
5580 Nørre Aaby
 
 64 42 22 52

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Aaby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54649215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk