Menighedsråd

Nørlem Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørlem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8841@SOGN.DK
CVR-nummer: 91228459

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kabbelvej 55
Nørlem
7620 Lemvig
Næstformand
Torsvej 157
Nørlem
7620 Lemvig
Kirkeværge
Moeskjærvej 4
Nørlem
7620 Lemvig
Kontaktperson
Sandholmvej 14
Fabjerg
7620 Lemvig
Kasserer
Torsvej 105
Nørlem
7620 Lemvig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kabbelvej 5 A
Nørlem
7620 Lemvig
Tlf: 97823590

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.