Menighedsråd

Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7429@SOGN.DK
CVR-nummer: 24176312

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Studiestrædet 3 4 1
3400 Hillerød
Tlf: 5365 5424
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Stenholtsvej 21
Nødebo
3480 Fredensborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Nødebovej 24
Nødebo
3480 Fredensborg
Træffes bedst: Onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18, træffes ikke mandag.
Kasserer
Gadevangsvej 120
Gadevang
3400 Hillerød
Kontaktperson
Egebakken 10
Nødebo
3480 Fredensborg
Bygningssagkyndig
Gadevang Huse 5
Gadevang
3400 Hillerød
Menigt medlem
Gribskovvænget 31
Gadevang
3400 Hillerød
Medlem af valgbestyrelsen
Pile Alle 4
Nødebo
3480 Fredensborg

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.