1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nim-Underup Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær
Torpvej 9
Torp
8740 Brædstrup

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kirkevej 4
Nim
8740 Brædstrup
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedgaden 17
Nim
8740 Brædstrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Mosegårdsvej 6
Nim
8740 Brædstrup

Kirkeværge
Nørrehusvej 12
8740 Brædstrup

Kasserer
Hovedgaden 4
Nim
8740 Brædstrup

Menigt medlem
Hovedgaden 28
Nim
8740 Brædstrup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem(Underup Kirke)
Ågårdsvej 7
Underup
8740 Brædstrup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem(Nim Kirke)
Mosegårdsvej 10
Nim
8740 Brædstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Silkeborgvej 235 B
8700 Horsens
 
 75654522

Sognepræst
Præstevænget 3
Nim
8740 Brædstrup
 
 75671112

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nim-Underup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68211816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk