Menighedsråd

Nim-Underup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nim-Underup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8055@SOGN.DK
CVR-nummer: 68211816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær
Torpvej 9
Torp
8740 Brædstrup
Tlf: 22120471
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kirkevej 4
Nim
8740 Brædstrup
Menigt medlem
Skovbakken 16
Nim
8740 Brædstrup
Tlf: 61694768
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedgaden 17
Nim
8740 Brædstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Mosegårdsvej 6
Nim
8740 Brædstrup
Tlf: 30489395
Kirkeværge
Nørrehusvej 12
8740 Brædstrup
Tlf: 28295887
Kasserer
Hovedgaden 4
Nim
8740 Brædstrup
Tlf: 22361545
Sognepræst (kirkebogsfører)
Silkeborgvej 235 B
8700 Horsens
Tlf: 75654522
Sognepræst
Præstevænget 1
Nim
8740 Brædstrup
Tlf: 21351112

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.