1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nexø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mejeribakken 10
Bodilsker
3730 Neksø
 

Næstformand, Kasserer
Aasen 42
Nexø
3730 Neksø
 

Kirkeværge
Kattesletsvejen 6
Bodilsker
3730 Nexø
 

Kontaktperson
Spurvevænget 8
Nexø
3730 Neksø
 

Menigt medlem
Møllevænget 14
Nexø
3730 Neksø
 

Menigt medlem
Byleddet 8
Nexø
3730 Neksø
 

Menigt medlem
Slamrebjergvej 8
Bodilsker
3730 Neksø
 

Menigt medlem
Gl Postvej 13
Nexø
3730 Nexø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 56492125 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Skovløkken 16
Snogebæk
3730 Neksø
 
 56488040

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nexø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57744014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk