Menighedsråd

Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7948@SOGN.DK
CVR-nummer: 68719615

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Apotekerbakken 26
8783 Hornsyld
Tlf: 24847632
Næstformand, Kontaktperson
Søndergade 74
Bråskov
8783 Hornsyld
Sekretær
Vestergårdsmarken 6E
8783 Hornsyld
Kirkeværge
Søndergade 21H 2 tv15
8783 Hornsyld
Medlem af valgbestyrelsen
Bjerre Vinkelvej 13
Bjerre
8783 Hornsyld
Kasserer
Nørregade 21
8783 Hornsyld
Formand for valgbestyrelsen
Lystrupvej 19
8781 Stenderup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Brahesbakke 4, 1. th.
8700 Horsens
Tlf: 30302992
Efter aftale på adressen Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Fredag er fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Teglvænget 7
8700 Horsens
Tlf: 28251866
Efter aftale på adressen Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.