1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Røde Mølle Banke 16
Søvind
8700 Horsens
 

Næstformand, Kontaktperson
Husoddebakken 59
8700 Horsens
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Husoddebakken 94
8700 Horsens
 

Kirkeværge
Nordre Strandvej 57
Nebel
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Fuglsbjergvej 18
8700 Horsens
 

Kasserer
Husoddebakken 86
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Byvangen 80
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Stensballe Strandvej 59A
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Hovmarksvej 200
8700 Horsens
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Husoddebakken 54
8700 Horsens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Værvej 48
8700 Horsens
 
 75657018

Sognepræst
Værvej 48
8700 Horsens
 
 20580195

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vær-Nebel Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17754610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk