1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Naur Sogns Menighedsråd

Formand
Krunderupparken 58
Naur
7500 Holstebro

Kontaktperson
Krunderupparken 34
Naur
7500 Holstebro

Kasserer
 
 97432097
Dagligt: Mobil 4077 8033

Kirkeværge
Krunderupparken 72
Naur
7500 Holstebro
 
 97432406

Formand for valgbestyrelsen
Kærvej 13
Naur
7500 Holstebro

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 2
Naur
7500 Holstebro
 
 97432011
Mobil: 20131243

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Naur Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20381213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk