1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bøgevej 43
4171 Glumsø
 

Næstformand
Næsbyvej 31A
Næsby
4171 Glumsø
 

Kirkeværge
Nødholmsvej 53
Regerup
4171 Glumsø
 

Kirkeværge
Storegade 35
4171 Glumsø
 

Kasserer
Skolevej 7
4171 Glumsø
 

Kontaktperson
Sorøvej 29
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Præsteengen 4
Næsby
4171 Glumsø
 

Formand for valgbestyrelsen
Holmager 46
4171 Glumsø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Næsbyvej 18
Næsby
4171 Glumsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 24
4171 Glumsø
 
 57646121

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31992818
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk