Menighedsråd

Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7519@SOGN.DK
CVR-nummer: 31992818

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bøgevej 43
4171 Glumsø
Næstformand
Næsbyvej 31A
Næsby
4171 Glumsø
Kirkeværge
Nødholmsvej 53
Regerup
4171 Glumsø
Kirkeværge
Storegade 35
4171 Glumsø
Kasserer
Skolevej 7
4171 Glumsø
Kontaktperson
Sorøvej 29
4171 Glumsø
Menigt medlem
Præsteengen 4
Næsby
4171 Glumsø
Formand for valgbestyrelsen
Holmager 46
4171 Glumsø
Medlem af valgbestyrelsen
Næsbyvej 18
Næsby
4171 Glumsø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 24
4171 Glumsø
Tlf: 57646121

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.