Menighedsråd

Næsbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Næsbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8911@SOGN.DK
CVR-nummer: 13248613

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hedevangvej 2
Biltoft
6800 Varde
Næstformand
Nørvang 93 2 16
6700 Esbjerg
Tlf: 29453077
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Næsbjerg Kirkegade 2
Næsbjerg
6800 Varde
Tlf: 30315953
Kontaktperson
Hovedgaden 88
Næsbjerg
6800 Varde
Medlem af valgbestyrelsen
Møllebakken 2
Næsbjerg
6800 Varde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderskovvej 142
Øse
6800 Varde
Tlf: 26675949

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.