1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nærum Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skyttebjerg 19
2850 Nærum
 

Næstformand
Hegnsvej 159
2850 Nærum

Kirkeværge
Bøgevejen 6
2850 Nærum
 
 45802319, mobil 23989811

Kasserer
Skyttebjerg 27
2850 Nærum
 

Kontaktperson
Egehegnet 71
2850 Nærum

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Egebækvej 185
2850 Nærum
 

Formand for valgbestyrelsen
Nærum Vænge 140 st tv
2850 Nærum

Menigt medlem
Kikhanebakken 3
Gl Holte
2840 Holte

Sognepræst (kirkebogsfører)
C.F. Møllers Allé 10 7 tv
2300 København S
 
 45505351
Træffes bedst mandag-onsdag kl. 10-11 og torsdag kl. 16-18 og iøvrigt efter aftale. Fridag: fredag
Bruno Rasmussen

Sognepræst
Klinken 42
Niverød
2990 Nivå
 
 23287108

Sognepræst
Kikhanebakken 14
Gl Holte
2840 Holte
 
 32960730
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11 i kirken, torsdag kl. 16-18 hjemme (tlf. 29109923) og iøvrigt efter aftale. Fridag: mandag
Niels Vincens Grunnet

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nærum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64012312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk