Menighedsråd

Nærum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nærum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7129@SOGN.DK
CVR-nummer: 64012312

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skyttebjerg 19
2850 Nærum
Næstformand
Hegnsvej 159
2850 Nærum
Tlf: 45805064
Kirkeværge
Bøgevejen 6
2850 Nærum
Tlf: 45802319, mobil 23989811
Formand for valgbestyrelsen
Nærum Vænge 140 st tv
2850 Nærum
Tlf: mobil 30868639
Kontaktperson
Egehegnet 71
2850 Nærum
Tlf: 23434905
Menigt medlem
Kikhanebakken 3
Gl Holte
2840 Holte
Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Egebækvej 185
2850 Nærum
Kasserer
Skyttebjerg 27
2850 Nærum
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkeåsen 45
2850 Nærum
Tlf: 51894076
Sognepræst
Kikhanebakken 14
Gl Holte
2840 Holte
Tlf: 32960730
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11 i kirken, torsdag kl. 16-18 hjemme (tlf. 29109923) og iøvrigt efter aftale. Fridag: mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.