1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Munkebo Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Syvstjernen 27
5330 Munkebo

Næstformand
Kløvervænget 18
5330 Munkebo
 

Kirkeværge
Fyrrehøjen 21
5330 Munkebo
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mølkæret 219
5330 Munkebo
 

Kontaktperson
Bakkelunden 19
5330 Munkebo
 

Menigt medlem
Brassøvej 16 st mf
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Erantisvænget 21
5330 Munkebo
 

Menigt medlem
Kløvervænget 61
5330 Munkebo
 

Menigt medlem
Elmevænget 3
5330 Munkebo
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fjordvej 66
5330 Munkebo
 
 61 20 58 24

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Munkebo Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41307315
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk