Menighedsråd

Munkebo Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Munkebo Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7798@SOGN.DK
CVR-nummer: 41307315

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Syvstjernen 27
5330 Munkebo
Tlf: 29241104
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mølkæret 219
5330 Munkebo
Kirkeværge
Fyrrehøjen 21
5330 Munkebo
Menigt medlem
Nymarken 27
5330 Munkebo
Menigt medlem
Nymarken 7
5330 Munkebo
Kontaktperson
Bakkelunden 19
5330 Munkebo
Menigt medlem
Erantisvænget 21
5330 Munkebo
Menigt medlem
Kløvervænget 61
5330 Munkebo
Menigt medlem
Elmevænget 3
5330 Munkebo
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fjordvej 66
5330 Munkebo
Tlf: 61 20 58 24
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.