1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

Formand
Møllesvinget 36
Moltrup
6100 Haderslev
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bramdrup Bygade 70
6100 Haderslev
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Primulavej 22
Skovbølling
6100 Haderslev

Kirkeværge, Kasserer
Errested Kirkevej 20
Bjerning
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Bjerning Hovedvej 64
6100 Haderslev
 

Sekretær
Lille Klokkedal 4
Bramdrup
6100 Haderslev
 

Menigt medlem, Orlov
Skovbøllingvej 20
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Rovstrupvej 79
6100 Haderslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nellikevej 2
Skovbølling
6100 Haderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Orlov
Moltrup Bygade 40
6100 Haderslev
 
 74522298

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22542915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk