Menighedsråd

Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8966@SOGN.DK
CVR: 22542915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Haderslevvej 14A
Maugstrup
6500 Vojens
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bramdrup Bygade 70
6100 Haderslev
Født medlem
Hestehaven 38
Marstrup
6100 Haderslev
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Primulavej 22
Skovbølling
6100 Haderslev
Tlf: 60637653
Kirkeværge
Errested Kirkevej 15
Bjerning
6100 Haderslev
Kasserer
Skovbøllingvej 20
6100 Haderslev
Sekretær
Lille Klokkedal 4
Bramdrup
6100 Haderslev
Medlem af valgbestyrelsen
Nellikevej 2
Skovbølling
6100 Haderslev
Menigt medlem
Rovstrupvej 79
6100 Haderslev
Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Moltrup Bygade 40
6100 Haderslev
Tlf: 51442298
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 51442298 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.