1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mørke Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Byvangen 12
8544 Mørke
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 8
8544 Mørke
 

Kirkeværge
Vestervej 42
8544 Mørke
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Parkvej 4
8544 Mørke
 

Sekretær
Randersvej 18
8544 Mørke
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Vestervej 7
8544 Mørke
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 30B
8544 Mørke

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mørke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15083719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk