Menighedsråd

Mørke Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Mørke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8244@SOGN.DK
CVR-nummer: 15083719

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Byvangen 12
8544 Mørke
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 8
8544 Mørke
Kirkeværge
Vestervej 42
8544 Mørke
Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Vestervej 7
8544 Mørke
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Parkvej 4
8544 Mørke
Sekretær
Randersvej 18
8544 Mørke
Sognepræst (kirkebogsfører)
Rosenvænget 66
8362 Hørning
Tlf: 20181326

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.