Menighedsråd

Møgeltønder Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Møgeltønder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9044@SOGN.DK
CVR-nummer: 50679217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ved Åen 13
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf: 28374866
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrefoldvej 18
Møgeltønder
6270 Tønder
Kirkeværge
Nyvangvej 3
Toghale
6270 Tønder
Tlf: 22603730
Kasserer
Bønderbyvej 29
Bønderby
6270 Tønder
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Erik Lassensvej 8
Gallehus
6270 Tønder
Provst, Født medlem
Sønderbyvej 24
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf: 24411704
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 3
6270 Tønder
Tlf: 20 35 79 53
Sognepræst
Kirkepladsen 7
6270 Tønder
Tlf: 20 35 79 50
Sognepræst
Kirkepladsen 5
6270 Tønder
Tlf: 20 35 79 64

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.