1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mern-Øster Egesborg Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stavreby Strandvej 8
4720 Præstø
 

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Præstøvej 9D
4735 Mern
 

Menigt medlem
Bakkebøllevej 101
4760 Vordingborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Wesselsvej 17
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Stårbyvej 11
4735 Mern
 

Provst
Skånningevej 37
4773 Stensved
 
 51143766

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Præstøvej 20
4735 Mern
 
 51797027

Kst. overenskomstansat sognepræst

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mern-Øster Egesborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38206184
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk