1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Sparrehusvej 5
Tvede
8930 Randers NØ
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Sigsvej 8
Mejlby
8981 Spentrup
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Sparrehusvej 5
Tvede
8930 Randers NØ
 

Kirkeværge
Enghaven 9
Linde
8981 Spentrup
 

Kirkeværge
Fjordbakken 10
Mellerup
8930 Randers NØ
 

Kasserer
Bavnevej 184
Mellerup
8930 Randers NØ
 

Kontaktperson
Havrevej 9
Mejlby
8981 Spentrup
 

Menigt medlem
Fjordbakken 18
Mellerup
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Bavnevej 103
Tvede
8930 Randers NØ
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bavnevej 46
Tvede
8930 Randers NØ

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19166910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk