Menighedsråd

Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8187@SOGN.DK
CVR: 19166910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Sparrehusvej 5
Tvede
8930 Randers NØ
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Sigsvej 8
Mejlby
8981 Spentrup
Kontaktperson
Havrevej 9
Mejlby
8981 Spentrup
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Sparrehusvej 5
Tvede
8930 Randers NØ
Kirkeværge
Enghaven 9
Linde
8981 Spentrup
Kasserer
Bavnevej 184
Mellerup
8930 Randers NØ
Kirkeværge
Fjordbakken 10
Mellerup
8930 Randers NØ
Menigt medlem
Fjordbakken 18
Mellerup
8930 Randers NØ
Menigt medlem
Bavnevej 103
Tvede
8930 Randers NØ
Sognepræst (kirkebogsfører)
Baunevej 46
8930 Randers NØ
Tlf. 5151 3010

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.