1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Jullerupvej 6
Jullerup
5471 Søndersø
 

Næstformand
Grundtvigsvænget 2
Særslev
5471 Søndersø
 

Kirkeværge
Vibøgevej 36
Vibøge
6470 Sydals
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rasmus Nielsensvej 28
Særslev
5471 Søndersø
 

Kontaktperson
Kosterslevhuse 9
Kosterslev
5471 Søndersø
 

Menigt medlem
Jullerupvej 61
Jullerup
5471 Søndersø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 87
Særslev
5471 Søndersø
 

Menigt medlem
Klaus Berntsensvej 58
Svenstrup
5471 Søndersø
 

Menigt medlem
Klaus Berntsensvej 17
Særslev
5471 Søndersø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Kirkevej 4
Særslev
5471 Søndersø
 
 64 84 11 37

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58498416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk