1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mejrup Sogns Menighedsråd

Formand
Baunevej 6
Hornshøj
7500 Holstebro
 

Næstformand, Kirkeværge
Hasselurten 3
Mejrup
7500 Holstebro
 

Kasserer
Østerled 1
Mejrup
7500 Holstebro
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skovvikken 20
Mejrup
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Flintøksen 1
Mejrup
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Højbjergvej 1
Ryde
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Baunevej 6
Hornshøj
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skorstensfejeren 9
Mejrup
7500 Holstebro
 
 97423513

Sognepræst
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
 
 97440007

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mejrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11300219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk