1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mejrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ravperlen 23
Mejrup
7500 Holstebro
 

Næstformand
Flintøksen 1
Mejrup
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skorstensfejeren 9
Mejrup
7500 Holstebro
 

Sognepræst, Født medlem
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
 

Kirkeværge
Kobberupvej 87
Mejrup
7500 Holstebro
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mosebyvej 32
7500 Holstebro
 

Kontaktperson
Viborgvej 148
Skave
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Hasselurten 3
Mejrup
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Birk 11
Mejrup
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Kobberupvej 83
Mejrup
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Kobberupvej 73C
Mejrup
7500 Holstebro
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mejrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11300219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk