Menighedsråd

Maugstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Maugstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8974@SOGN.DK
CVR-nummer: 20940913

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Simmerstedholm 5
Simmersted
6500 Vojens
Næstformand, Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Simmersted Byvej 11
Simmersted
6500 Vojens
Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Simmersted Byvej 12
Simmersted
6500 Vojens
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lavgade 4
Maugstrup
6500 Vojens
Bygningssagkyndig
Ringgade 28
Maugstrup
6500 Vojens
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tlf: 74541104
Kst. Sognepræst
Vojens Sognegård
Østerled 4
6500 Vojens
Tlf: 40313197
Sognepræst
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens
Tlf: 74 50 63 27

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.