1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Maugstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Simmerstedholm 5
Simmersted
6500 Vojens

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Simmersted Byvej 11
Simmersted
6500 Vojens

Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lavgade 4
Maugstrup
6500 Vojens
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Simmersted Byvej 12
Simmersted
6500 Vojens
 

Bygningssagkyndig
Ringgade 28
Maugstrup
6500 Vojens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østerled 4
6500 Vojens
 
 74541104

Kst. Sognepræst
Bålhøjvej 1
Jegerup
6500 Vojens
 
 74541111

Sognepræst
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens
 
 74 50 63 27

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Maugstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20940913
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk