1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mariehøj Sogns Menighedsråd

Formand
Gjessøvej 13
8600 Silkeborg
 

Næstformand
Sneppevej 29
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Kroghsvej 40
8600 Silkeborg

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ewaldsvej 16
8600 Silkeborg
 
 4521402247
Mandag og onsdag: 10:00 - 12:00 Tirsdag, torsdag og fredag: 13:00 - 15:00

Menigt medlem
Gjessøvej 7
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Solbakkevej 24C
8600 Silkeborg

Kirkeværge
Lysåvej 3
8600 Silkeborg
 
 3042 6812
Træffes i dagtimerne på min mobiltelefon. Læg venligst en besked på telefonsvareren hvis jeg ikke er der.

Menigt medlem
Gudenåvej 3B 8 tv
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Højbovej 26
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Rolighedsvej 11A
8600 Silkeborg
 

Provst
Rådhusgade 2 B, 2. tv.
8600 Silkeborg
 
 21337055

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vesterled 11
8600 Silkeborg
 
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Vestre Allé 5
8600 Silkeborg
 
 26272092

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mariehøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38807528
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk