Menighedsråd

Mariehøj Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Mariehøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8018@SOGN.DK
CVR-nummer: 38807528

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gjessøvej 13
8600 Silkeborg
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Sneppevej 29
8600 Silkeborg
Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ewaldsvej 16
8600 Silkeborg
Tlf: 4521402247
Mandag og onsdag: 10:00 - 12:00 Tirsdag, torsdag og fredag: 13:00 - 15:00
Kirkeværge
Ewaldsvej 56
8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rolighedsvej 11A
8600 Silkeborg
Bygningssagkyndig
Virklundvej 23B
8600 Silkeborg
Menigt medlem
Gjessøvej 7
8600 Silkeborg
Menigt medlem
Ågade 16
8600 Silkeborg
Menigt medlem
Kroghsvej 40
8600 Silkeborg
Tlf: 20421366
Menigt medlem
Vestervænget 8
8600 Silkeborg
Sognepræst
Højtoften 7
8654 Bryrup
Tlf: 23376044
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vesterled 11
8600 Silkeborg
Træffes ikke mandag
Provst
Rådhusgade 2 B, 2. tv.
8600 Silkeborg
Tlf: 21337055

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.