Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg - 2020

Information om menighedsrådsvalget 2020

24.11.2020 kl 17 i klosteret

sidste møde gammelt råd og konstituerende møde nyt råd

Som ny formand er valgt: Eva Elmose

Næstformand: Poul Bo Nielsen

Kirkeværge: Jens Greve

kontaktperson: Eva Elmose

kasserer: Jørgen Simonsen

bygningssagkyndig: Leif Høgh

underskriftberetiget: Eva Elmose og Jørgen Simonsen

kirke&kirkegårdsudvalg: formand jørgen Simonsen, Morten Seiling, Preben Andersen

Valgbestyrelsen: formand Peder Larsen, Helle Qvortrup, Jørgen Simonsen

se referat på kirkens hjemmeside

 

21.10.2020

der er kun indkommet en liste og den er indtastes uden bemærkninger hos stiftet.

yderligere valg handling er aflyst.

 

15.9.2020 var 28 fremmødt og 1 fuldmagt op til valgforsamling. Alle opført på valglisten.

Følgende blev valgt:

Eva Forbech Elmose

Jørgen Simonsen,

Poul Bo Nielsen

Anders Preben Andersen,

Helle Qvortrup,

Peder Larsen,

Morten Seiling,

 

Og 3 stedfortrædere:

Bjarne Thomsen,

Susanne Præstegaard Riise

Anna Rousing Hadsund

 

Tak til de fremmødte for et konstruktivt møde og til alle, der har været med til at sikre Mariager Sogns nye menighedsråd. God arbejdslyst og fortsat opbakning fra sognet.

hilsen Preben Andersen - Formand