Menighedsråd

Mariager Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Mariager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8199@SOGN.DK
CVR: 17919717

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Fellinghøjvej 1
Hem
9550 Mariager
Tlf: 40 40 96 55
Næstformand
Digtervænget 1A
9550 Mariager
Menigt medlem
Rosengade 10
9550 Mariager
Menigt medlem
Stentoften 41
9550 Mariager
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Munkebakken 2
9550 Mariager
Tlf: 61281726
Menigt medlem
P.A. Heises Vej 3
9550 Mariager
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Rosengade 12
9550 Mariager
Sognepræst (kirkebogsfører)
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf: 21441054
Overenskomstansat sognepræst
Overenskomstansat sognepræst
Pileurtvej 12
8830 Tjele
Tlf: 40452950
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.