1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mariager Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Munkebakken 2
9550 Mariager

Næstformand
Havnegade 1A
9550 Mariager
Lene Stigaard Lundsgaard

Kirkeværge, Kasserer
Vestparken 45
9550 Mariager
 

Menigt medlem
Stentoften 29
9550 Mariager
 

Menigt medlem
Vestergade 50
9550 Mariager
 

Menigt medlem
Hjulhusvej 8
9550 Mariager
 

Menigt medlem
Vestparken 68
9550 Mariager
 

Kirkeværge - ikke medlem
Kastaniealle 1
9550 Mariager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klosterstien 12
9550 Mariager
 
 21441054

Overenskomstansat sognepræst
Pileurtvej 12
8830 Tjele
 
 40452950

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mariager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17919717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk