1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Maglegårds Sogns Menighedsråd

Formand
Rebekkavej 59 2 th
2900 Hellerup
 

Næstformand, Kasserer
Strandvejen 229B st tv
2920 Charlottenlund
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Nydamsvej 28
2880 Bagsværd
 

Menigt medlem
Maglemosevej 26
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Damsbo Vænge 13 st tv
2500 Valby
 

Menigt medlem
Ahornsgade 12 4 th
2200 København N
 

Menigt medlem
Strandvejen 229A 2 tv
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Howitzvej 9 3 tv
2000 Frederiksberg
 

Formand for valgbestyrelsen
Parkvænget 1
2920 Charlottenlund
 

Provst (kirkebogsfører)
Ahlmanns Alle 14
2900 Hellerup
 
 20472572

Overenskomstansat sognepræst
 
 42425723

Overenskomstansat sognepræst
 
 26562652

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Maglegårds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12174012
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk