Menighedsråd

Maglegårds Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Maglegårds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7118@SOGN.DK
CVR-nummer: 12174012

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Rebekkavej 59 2 th
2900 Hellerup
Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Hans Jensens Vej 5
2900 Hellerup
Kasserer
Tonysvej 11
2920 Charlottenlund
Kirkeværge, Kontaktperson
Nydamsvej 28
2880 Bagsværd
Formand for valgbestyrelsen
Tuborg Havnepark 4 1 tv
2900 Hellerup
Medlem af valgbestyrelsen
Ellinorsvej 28
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Damsbo Vænge 13 st tv
2500 Valby
Menigt medlem
Strandvejen 229A 2 tv
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Howitzvej 9 3 tv
2000 Frederiksberg
Medlem af valgbestyrelsen
Ingeborgvej 59
2900 Hellerup
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 60604900

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.