Menighedsråd

Maglebrænde Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Maglebrænde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7608@SOGN.DK
CVR-nummer: 17831119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Støttenhøj 2
Stangerup
4850 Stubbekøbing
Næstformand, Sekretær, Kontaktperson
Algestrupvej 4
Maglebrænde
4850 Stubbekøbing
Kasserer
Nykøbingvej 123
Maglebrænde
4850 Stubbekøbing
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Østerbro 19
Maglebrænde
4850 Stubbekøbing
Medlem af valgbestyrelsen
Stærsmindevej 3
Maglebrænde
4850 Stubbekøbing
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Møllegade 2
4850 Stubbekøbing
Tlf: 54441230

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.