1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Madum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Teglværks Lunden 11C 1
7400 Herning
Per Møller Jacobsen

Næstformand
Ringkøbingvej 20
Madum
6990 Ulfborg
 

Kirkeværge(Madum Kirke)
Madumvej 3
Madum
6990 Ulfborg
 

Kasserer, Kontaktperson
Madumvej 8
Madum
6990 Ulfborg
 

Menigt medlem
Madumvej 5
Madum
6990 Ulfborg
 

Overenskomstansat sognepræst
Nørrevej 5
Staby
6990 Ulfborg
 
 9749 1081

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Madum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20103213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk