1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mårup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rælingen 1
Lønstrup
9800 Hjørring
Poul Laurits Nielsen

Næstformand
Møllebakkevej 2
Lønstrup
9800 Hjørring
 
 23 46 21 29

Kirkeværge
Kystvejen 9
Lønstrup
9800 Hjørring
 
 24 82 87 64

Kasserer
Strandvejen 81
Lønstrup
9800 Hjørring

Kontaktperson
Havblikvej 15A
Lønstrup
9800 Hjørring

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønne Klitvej 304
9800 Hjørring
 
 98968045

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mårup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64419110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk