1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mårum Sogns Menighedsråd

Formand
Tinghusevej 30
3230 Græsted
Gitte Christiansen

Næstformand, Kontaktperson
Skovvej 8
Mårum
3230 Græsted
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Hessemosevej 11
3230 Græsted
Mads Bennedsen

Menigt medlem
Sprotoften 52 2 tv
5800 Nyborg
 

Kirkeværge
Gribskovvej 75
3200 Helsinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovvej 13
Mårum
3230 Græsted
 
 24211770
Fridag mandag. Træffes alle andre dage.
Pia Niebuhr

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mårum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32181910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk